Brainwave Products

Voor Wie Wat & Hoe?

Brainwave Products maakt gebruik van geluids pulsen, die de hersenen rechtstreeks beinvloedt, via complexe neurale processen genaamd “Brainwave Entrainment“.

Wat is "Entrainment"?

Entrainment is een beginsel van de fysica. Het is gedefinieerd als de synchronisatie van twee of meer ritmische cycli. De beginselen van entrainment zijn universeel, verschijnen in de chemie, neurologie, biologie, farmacologie, geneeskunde, astronomie en meer.

Brainwave Entrainment verwijst naar het Elektrische Respons van de hersenen op Ritmische Sensorische Stimulatie, zoals de pulsen van geluid of licht.


Studie: terwijl de Nederlandse wetenschapper Christian Huygens aan het ontwerp van een slingeruurwerk in 1656 werkte, zag hij dat als hij twee naast elkaar, niet-gesynchroniseerde klokken op een muur geplaatst had, ze langzaam begonnen te synchroniseeren . In feite, was de synchronisatie zo nauwkeurig dat zelfs een mechanische interventie ze niet zo nauwkeurige kon kalibreren. Een klok is een eenvoudig voorbeeld, maar hetzelfde effect kan waargenomen in meer complexe systemen, zoals de hersenen.


Wanneer de hersenen in aanraking komen met een Ritmische prikkel, zoals bijvoorbeeld het ritme van een sjamaan drum, dan zal dit ritme in de hersenen worden opgenomen in de vorm van elektrische impulsen. Als het ritme snel en Consistent genoeg wordt, kan het beginnen te lijken op de natuurlijke interne ritmes van de hersenen, genaamd hersengolven (brainwaves). Wanneer dit gebeurt, Reageren de hersenen door zijn Eigen Elektrische Cycli op hetzelfde ritme te Syncrhroniseren


Hieronder heb je de verschillende soorten "Brainwaves"

Als je naar de brainwave sessies luistert, zal je kleine, snelle pulsen van geluid horen. Deze pulsen kunnen misschien moeilijk te detecteren zijn, doordat er ook zachte achtergrondgeluiden in de sessie zijn samengevoegd. Naarmate de sessie verloopt, wijzigt de frequentie van deze pulsen langzaam, waardoor je “hersengolfpatronen” wijzigen en je begeleiden naar verschillende nuttige mentale toestanden.

OPGELET DISCLAIMER!

Degenen die GEEN gebruik van deze toepassing mogen maken zijn: zwangere vrouwen, degenen die een pacemaker dragen, degenen die aanvallen hebben gehad of gevoelig zijn voor aanvallen, epileptische, al dan niet wetend of niet.

Degenen die voor het gebruik van dit product een arts zouden moeten raadplegen zijn: personen onder invloed van medicijnen of drugs of psychische aandoeningen.

Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar moeten door een arts onderzocht worden voor epilepsie of ziekten die kunnen aanleiding geven tot een beroerte of aanvallen, door het beluisteren van de brainwave products.

LUISTERT NIET NAAR BRAINWAVE PRODUCTS TIJDENS HET RIJDEN OF HET BEDIENEN VAN MACHINES.

De gebruiker van de brainwave products toepassingen neemt alle risico’s op zich.

De gebruiker kan geen aanspraak en claims eisen tegen Peter De Meyer en de brainwave products of alle andere produkten voor om het even welke, en alle mentale of fysieke verwondingen. Dit omvat alle zelfgeschapen Affirmaties voor het wijzigen van de stemming, de hersenen golf staten veranderen, en voor persoonlijke verandering of motivatie. De gebruiker neemt ook de verplichtingen en de verantwoordelijkheid op zich wanneer ze andere personen toegang verlenen tot de toepassing van de brainwave products.

Hoewel brainwave products aan wellness bijdragen, zijn ze niet bedoeld als een vervanging voor medische of psychologische behandeling

Geen medische vorderingen bestemd zijn expliciet of impliciet.